Digitalizacja archiwaliów Towarzystwa Jezusowego w Polsce

Digitalizacja archiwaliów Towarzystwa Jezusowego w Polsce w 460 lat od przybycia do Rzeczpospolitej

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Nauka dla Społeczeństwa

Projekt realizuje Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie