Przeglądaj publikacje (ogółem 354)

1401-IV_cz_1_1-100.pdf
Zbiór materiałów do dziejów kościoła św. Barbary, głównie Kongregacji Kupieckiej. Do okresu sprzed 1820 r. są następujące starsze materiały Kongregacji Kupieckiej:
1. Translatio Congregationis Mercatorum cum suis Confraternitatibus ad Ecclesiam S.…

2280_cz_01_1-75.pdf
Bardzo szczegółowe i staranne rachunki przychodów i wydatków kolegium, kościoła, majątków, za każdy miesiąc i rok, podpisywane przez rektorów kolegium, a niekiedy również przez prowincjałów...
Prow.: Rkps otrzymany w 1972 od oo. reformatów w…

2113cz1_1-75.pdf
Przygodny zbiór afiszów, dekretów rzymskich, reklam, obrazów, dokumentów dotyczących św. Andrzeja Boboli, konwiktu w Chyrowie, w tym głównie programów uroczystych akademii, jezuitów w Australii, itd.
Z wieku XVII i XVIII pochodzą:
1. Cenne sztychy…

1414cz1_1-100.pdf
Kopie listów: Jan Król Sobieski, Van Meurs TJ, św. Piotr Kanizy, Antoni Possevino TJ, św. Robert Bellarmin, biskup H. Rozdrażewski, Maurycy Vota TJ, Jan Paweł Oliva, XIX-XX w. - M.in z Arch z Exaten, Watykanu etc.
Kopie dotyczą głównie osób:
a.…

1086cz1_1-150.pdf
Zawiera głównie rkpsy Michała Maćkowskiego i Michała Mycielskiego z XIX w.
Z jezuitów białoruskich są w cz. III kazania na niedziele i święta jezuickie Maurycego Połońskiego SJ oraz jego żywot św. Alfonsa Rodrigueza, zachowany w autografie (s.…

813.pdf
Rkps pisany kilku rękami na osobnych poszytach, razem zszytych.
Początek: Fructus exercitiorum factorum Belgradi 1738 9 Septembris, s. 1.
159
Są też podane miejsca odbycia rozmyślań: m.in. Neo Soli (najczęściej), Graecii, itd.
Autor powołuje się…

1170-IX_cz1_1-70.pdf
Zawiera:
1. MM. Brzozdowscy intercisam sub vadio 500 marcarum Polonarum roborant, 28 IV 1588, k. 1-6.
2. Nobilis Petrus Dworzycki Nobilem Raphaelem Brzozdowski de inscriptione quodam quietat, 30 VI 1588. k. 7-8.
3. Nobilis Hieronymus Kempski G.…

1080_cz1_1-100.pdf
Autor: Matthias Vogel SJ (1695-1766), Veritates aeternae ex prima Hebdomade Asceseos Ignatianae, Constantiae 1731.
Rkps wileński SJ z 1754 z poprawkami stylu i języka przygotowany do druku na przełomie XIX i XX w. Na początku wklejony…

1062 I-V, cz. 1
I. Wincenty Czarnyszewicz, Kazania na niedziele i święta, wygłoszone na Białorusi i w Galicji, s. 1-164.
II. Józef Franke, Kazania z połowy XIX w., Galicja.
III. Alojzy Loeffler, Egzorty ascetyczne z Białorusi i z Galicji, s. 1-56.
IV. Jan…

1053, cz. 1
Spis na początku tomu rkpsu.
Cz. 1: Kazania niedzielne, s. 1-441.
Cz. 2 ma tytuł: Nauki kościelne białoruskie. Część druga świętalna.
Kazania o Matce Najśw. i Świętych Pańskich, s. 1-256.
Na marginesie cz. 2 podane daty: Turek 1805.
Prow.:…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2