Przeglądaj publikacje (ogółem 354)

1027_XII-XIVcz1.pdf
XII. Materiały do dziejów Misji Towarzystwa
Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, 2°, ss. 92,
łac., niem.
1. Plan misji saratowskich: Carte des Missions etablies dans la territoire de Saratof, rys. Jos. Jourdan, Polotsk 1805, k. 1 folio.
2. Diarium…

1027_V-XIcz1.pdf
V. Materiały do dziejów misji w Mozdoku, 1814-1827, 2°, nr 1-16, łac., pol.
1. Dokument bpa Kaspra Cieciszowskiego dla J. Woyszwiłły SJ, 12 X 1827, k. 1.
2. Podziękowanie generała majora Delpacco dla katolickiego duchowieństwa za pomoc niesioną…

1027_I-IVcz1.pdf
I. Materiały do dziejów jezuickiej misji w Astrachaniu, XIX w., 2°, k. 1-13, łac., pol.
1. Kopia pisma J. X. Pawła Dewrysciana do J. W. Metropolity Gaspera Cieciszowskiego, dnia 6 Julii 1827 roku, Nr 33 z Astrachanu, latine, k. 1.
2. Copia responsi…

1024cz1.pdf
Dokładny spis dokumentów na początku rkpsu.
Dokumenty i korespondencja z okresu kasaty zakonu w trzech zaborach. Oryginały i kopie z przełomu XVIII i XIX wieku, głównie z Archiwum Watykańskiego i jezuitów połockich.
Zawiera m.in.:
1. Listy…

1757-IV.pdf
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1797 in annum 1798, Polociae [1797], typis Collegii, ss. 30.
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1798 in annum 1799, Polociae [1798],…

1757-III.pdf
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1810 in annum 1811, Polociae [1810], typis Collegii, ss. 46.
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1811 in annum 1812, Polociae…

1757-II.pdf
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1797 in annum 1798, Polociae [1797], typis Collegii, ss. 30.
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1798 in annum 1799, Polociae [1798],…

1757-I.pdf
Catalogus Jesuitarum in Alba Russia, anno 1775, ss. 11.
♦ Odpis z akt Nuncjatury w Polsce, nr 119.
Catalogus personarum Societatis Jesu in Alba Russia A. D. 1783, ss. nlb. 14.
♦ Odpis z Bibl. Ossol. rkps 559, s. 45-49.
Catalogus personarum et…

1758-III.pdf
Catalogus personarum et officiorum Provinciae Poloniae Minoris Societatis Jesu, 1771-1772, Premisliae [1771], typ. Collegii, ss. 45.
Catalogus personarum et officiorum Provinciae Poloniae Minoris Societatis Jesu, 1772-1773, Premisliae [1772], typ.…

1758-II.pdf
Catalogus personarum Provinciae Masoviae Societatis Jesu 1763¬1764, Varsaviae [1763], typ. Collegii, ss. 28.
Catalogus personarum Provinciae Masoviae Societatis Jesu 1770¬1771, Niesvisii [1770], typ. Collegii, ss. 77.
Catalogus personarum…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2