Zbiór druków ulotnych i grafiki, XVIII-XX w., rkps 2113, 2°, ss. 489 (nr 1-131), pol., łac.

Tytuł

Zbiór druków ulotnych i grafiki, XVIII-XX w., rkps 2113, 2°, ss. 489 (nr 1-131), pol., łac.

Opis

Przygodny zbiór afiszów, dekretów rzymskich, reklam, obrazów, dokumentów dotyczących św. Andrzeja Boboli, konwiktu w Chyrowie, w tym głównie programów uroczystych akademii, jezuitów w Australii, itd.
Z wieku XVII i XVIII pochodzą:
1. Cenne sztychy wycięte z książek, głównie z Biblioteki Akademii Wileńskiej, z proweniencjami i dedykacjami, wizerunki wybitnych postaci duchownych, s. 1-61.
2. Druk: Decretum Benedicti Papae XIV... in causa Ven. Servi Dei Andreae Bobola, Romae, 9 II 1755, s. 63 [Archivum Domesticum S.J. Staraviesiae].
3. Druk: Decretum Romana, seu Polana canonisationis Beati Stanislai Kostka, Romae, 13 XI 1714, s. 71.
4. Druk: Clementis Papae XIII Constitutio, qua Institutum Societatis Jesu denuo approbatur, Romae, 1764, s. 79-85 [Typ. Stanislai Stachowicz, Cracoviae, 1765].
5. Druk: Clementis Papae XIII Constitutio, qua Institutum Societatis Jesu denuo approbatur, Romae, 1764, s. 87-93 [Reimprimatur Vilnae, 1765].
Prow.: Zbiór przygodny, zapewne ze zbiorów prywatnych Jana Poplatka.

Data

18-20 w.

Język

Typ

Format

PDF

Źródło

rkps 2113

Pliki

2113cz1_1-75.pdf
2113cz2_76-151.pdf
2113cz3_152-227.pdf
2113cz4_228-303.pdf
2113cz5_304-379.pdf
2113cz6_380-455.pdf
2113cz7_456-556.pdf

Kolekcja

Cytat

“Zbiór druków ulotnych i grafiki, XVIII-XX w., rkps 2113, 2°, ss. 489 (nr 1-131), pol., łac.,” Jezuickie Archiwum Cyfrowe, Dostęp 15 lipca 2024, https://jac.ignatianum.edu.pl/items/show/401.