Przeglądaj publikacje (ogółem 354)

7.pdf
Modlitewnik ułożony według roku liturgicznego i patronów miesięcznych. Prow.: Ex libris Josephi Łyko SJ cum permissu superiorum compo­situm in Tyrocinio Polocensi, anno 1801, mense Julio. ♦ Józef Łyko SJ, ur. 3 VII 1782 w Korzeniu koło Orszy, wstąpił…

23.pdf
Rkps zawiera życiorys autora oraz wykazy modlitw za zmarłych eks-jezuitów (suffragia), z podaniem miejsca i daty ich śmierci, stano­wiąc ważne źródło do losów jezuitów po kasacie zakonu w 1773 r. Obejmuje: a. Biogram autora Ignacego Jarockiego, s.…

25.pdf
Odpis z druku: Miesiąc May poświęcony Maryi z ćwiczeniem się w różnych cnotach każdemu stanowi przyzwoitych, z włoskiego języka na polski przetłumaczony od jednego z sług Maryi zakonu Societatis Jesu, za dozwoleniem starszych do druku podany w Wilnie…

Grzebień_Inwentarz.pdf
Tyt. równol.: Inwentarium Archivi Provinciae Poloniae Meridionalis Societatis Iesu Manuscritta ad annum 1820, Inventory of manuscripts from before 1820 in the Archive of the Society of Jesus in Kraków. 375, [2] strony ; 24 cm.

27.pdf
Rkps obejmuje wykłady z nowicjatu jezuitów w Wiedniu, z datą: 1669 6 Aprilis. Zawiera: De Instituto Societatis Jesu, ss. 50. Axiomata pseudopolitica, ss. 11. Na końcu wklejony pergamin zapisany, średniowieczny, w który oprawiony był wcześniej…

29.pdf
Tytuł: Tractatus de septem capitibus draconis sive de septem capitalibus defectibus, quorum quisque sufficiens est hominem ad aposta­siam perducere. Na końcu wklejony pergamin zapisany średniowieczny, w który oprawiony był wcześniej rękopis. Prow.:…

65.pdf
Rkps obejmuje wykłady ascetyczne, zapewne z klasztoru żeńskie­go. Ma dwie części, pierwsza z wieku XVII (s. 1-287), druga z XVIII w. (s. 289-334). Pismo atramentem czarnym i czerwonym. Brak k. tyt. Prow.: Bibl. Scriptorum Prov. Galic. Soc. Jesu…

66.pdf
Zawiera pismo kilku autorów: Regulae Societatis Jesu, s. 1-84. Industriae Tyroni S.J. observandae, desumptae ex Enchyridione R. P. Mayer S.J., s. 85-130. De exteriori corporis compositione hominibus spiritualibus necessariae... ex opusculo…

76.pdf
Podręcznik zawierający praktyki prowadzenia przez jezuitów misji wiejskich i ludowych. Obejmuje:a. Różne afekty religijne, s. 1-29.b. Instructio practica de Missione rurali more PP. Societatis Jesu in pagis peragenda, s. 33-127.♦ Zob. też rkps 86,…

82.pdf
Tytuł: De conservata in Alba Russia Societate Iesu, Commentarius. Zawiera: a. Modlitwa łacińska przed medytacją, s. 1. b. Komentarz do historii jezuitów białoruskich od 1773 do śmierci Stanisława Czerniewicza w 1785, s. 3-63. c. Instructio pro…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2