Przeglądaj publikacje (ogółem 35)

1401-IV_cz_1_1-100.pdf
Zbiór materiałów do dziejów kościoła św. Barbary, głównie Kongregacji Kupieckiej. Do okresu sprzed 1820 r. są następujące starsze materiały Kongregacji Kupieckiej:
1. Translatio Congregationis Mercatorum cum suis Confraternitatibus ad Ecclesiam S.…

1086cz1_1-150.pdf
Zawiera głównie rkpsy Michała Maćkowskiego i Michała Mycielskiego z XIX w.
Z jezuitów białoruskich są w cz. III kazania na niedziele i święta jezuickie Maurycego Połońskiego SJ oraz jego żywot św. Alfonsa Rodrigueza, zachowany w autografie (s.…

1053, cz. 1
Spis na początku tomu rkpsu.
Cz. 1: Kazania niedzielne, s. 1-441.
Cz. 2 ma tytuł: Nauki kościelne białoruskie. Część druga świętalna.
Kazania o Matce Najśw. i Świętych Pańskich, s. 1-256.
Na marginesie cz. 2 podane daty: Turek 1805.
Prow.:…

1027_V-XIcz1.pdf
V. Materiały do dziejów misji w Mozdoku, 1814-1827, 2°, nr 1-16, łac., pol.
1. Dokument bpa Kaspra Cieciszowskiego dla J. Woyszwiłły SJ, 12 X 1827, k. 1.
2. Podziękowanie generała majora Delpacco dla katolickiego duchowieństwa za pomoc niesioną…

1027_I-IVcz1.pdf
I. Materiały do dziejów jezuickiej misji w Astrachaniu, XIX w., 2°, k. 1-13, łac., pol.
1. Kopia pisma J. X. Pawła Dewrysciana do J. W. Metropolity Gaspera Cieciszowskiego, dnia 6 Julii 1827 roku, Nr 33 z Astrachanu, latine, k. 1.
2. Copia responsi…

1757-IV.pdf
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1797 in annum 1798, Polociae [1797], typis Collegii, ss. 30.
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1798 in annum 1799, Polociae [1798],…

1757-III.pdf
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1810 in annum 1811, Polociae [1810], typis Collegii, ss. 46.
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1811 in annum 1812, Polociae…

1757-II.pdf
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1797 in annum 1798, Polociae [1797], typis Collegii, ss. 30.
Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Alba Russia ex anno 1798 in annum 1799, Polociae [1798],…

1757-I.pdf
Catalogus Jesuitarum in Alba Russia, anno 1775, ss. 11.
♦ Odpis z akt Nuncjatury w Polsce, nr 119.
Catalogus personarum Societatis Jesu in Alba Russia A. D. 1783, ss. nlb. 14.
♦ Odpis z Bibl. Ossol. rkps 559, s. 45-49.
Catalogus personarum et…

1049_cz1_1-100.pdf
Zbiór kazań z XIX w. Spis na początku rkpsu.
Sprzed 1820 r. wszyto jedynie:
IV. Egzorty Kazimierza Kojałowicza: a. Ofiaruj Bogu ofiarę chwały, a oddaj śluby twoje, 1809, s. 1-8; b. O modlitwie ustnej, 1815, s. 9-16; c. Omnia bene fecit, 1817, s.…

Etykiety: , ,

Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2