Przeglądaj publikacje (ogółem 1)

2280_cz_01_1-75.pdf
Bardzo szczegółowe i staranne rachunki przychodów i wydatków kolegium, kościoła, majątków, za każdy miesiąc i rok, podpisywane przez rektorów kolegium, a niekiedy również przez prowincjałów...
Prow.: Rkps otrzymany w 1972 od oo. reformatów w…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2