Przeglądaj publikacje (ogółem 354)

138cz1.pdf
Tytuł: Tractatus theologicus De Verbo Incarnato, in III partem Diui Thomae Aquinatis. In Collegio Varsaviensi Soc. Jesu, ... dicatus Anno Dni 1688 a Rev. P. Matthia Miłuński, conscriptus ab Alberico Sta­nislao Babecki Sac. Ord. Cisterciensis…

514.pdf
Posiada teksty polskie odpisane z autografu estetycznie w końcu XVII w., z licznymi notami marginalnymi, ale nie ręką Drużbickiego, lecz prawdopodobnie Antoniego Reiffa.
Nota: Dicuntur haec exhortationes esse scriptae a R. P. Gasp. Drużbicki SJ manu…

405.pdf
a. Psychologia, s. 1-8. Jest to jedynie koniec wykładu.
b. Theologia naturalis sive de Deo, s. 9-71.
Autograf J. Angioliniego.
Prow.: Rkps był używany po wypędzeniu jezuitów z Rosji we Włoszech, o czym świadczy zapis: Ferraria, 23 7bris 1820 (s.…

132cz1..pdf
Tytuł: Disputationes in metaphysicam, seu scientiam ultranatura­lem et Divinam, a die 25 May 1729 [ad 10 Junii 1730 Calissii]. Profesor Tomasz Baczyński SJ. Prow.: Collegii Sandomiriensis Soc. Jesu (XVIII w.). Opr.: Półskórek XVIII w.

Smiglecki_Logica.pdf
Inny tytuł: Logica Martini Smiglecii : introduction, principal problems, anthology of texts. Bibliografia. Część tekstu tłumaczona z łaciny. Streszczenie w języku angielskim, francuskim.

Tezy_z_całej_filozofii.pdf
Inny tytuł: Theses ex universa philosophia e Cracoviensi Collegio Maximo Societatis Jesu (1894). Przedr., oryg.: Cracoviae : Typis Ephemeridum "Czas" Fr. Kluczycki & Soc. provisore Josepho Łakociński, 1894.
Tekst równol. pol., łac.
Bibliografia

Rzecz_o_dziele_Piotra_Skargi.pdf
Bibliografia przy pracach. Streszczenia. ang. przy pracach.

Bibliografia_uzupelnienia.pdf
Uzupełnienia, jeszcze nie wydane drukiem, monumentalnej,   dwutomowej Podstawowej bibliografii do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce, opracowanej przez Ludwika Grzebienia: Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce. T. 1…

Polonica_t1_Polonia.pdf
Tyt. równol.: Polonica in Archivo Romano Societatis Iesu.Tekst pol., łac. Wstęp pol., ang.Obejmuje 16-18 w.Zawiera Index Personarum, Index Locorum
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2