Przeglądaj publikacje (ogółem 4)

1086cz1_1-150.pdf
Zawiera głównie rkpsy Michała Maćkowskiego i Michała Mycielskiego z XIX w.
Z jezuitów białoruskich są w cz. III kazania na niedziele i święta jezuickie Maurycego Połońskiego SJ oraz jego żywot św. Alfonsa Rodrigueza, zachowany w autografie (s.…

1076cz1.pdf
I. Józef Brown, XIX wiek
II. Alojzy Loeffler, Egzorty ascetyczne z Białorusi i z Galicji, s. 1-15.
III. Ignacy Skrocki, XIX w.
IV. Mikołaj Spiehalski, XIX w.
V. Wincenty Tywankiewicz, XIX w.
VI. Józef Zranicki, XIX w.
VII. Egzorty anonimowe…

469.pdf
Zbiór luźnych kartek i poszytów różnych proweniencji oprawnych w tom. Zawiera głównie tzw. egzorty, czyli instrukcje ascetyczne, m.in.:
1. Jaki to jest grzech zgorszenie? - Ex libris Congr. Mis. Domi Za- sla[viensis napis XVIII w.], k. 1-5.
2. De…

514.pdf
Posiada teksty polskie odpisane z autografu estetycznie w końcu XVII w., z licznymi notami marginalnymi, ale nie ręką Drużbickiego, lecz prawdopodobnie Antoniego Reiffa.
Nota: Dicuntur haec exhortationes esse scriptae a R. P. Gasp. Drużbicki SJ manu…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2