Przeglądaj publikacje (ogółem 354)

2440cz1.pdf
Zawiera:
1. Dokumenty procesu Kolegium św. Jana w Jarosławiu z Synagogą w Przemyślu o sumę 5300 zł wraz z procentami, 1688-1773, s. 1-2.
2. Submissia starszych całej Synagogi Przemyskiej, 3 III 1690, s. 5-14.
3. Zwrot przez Żydów Synagogi…

329.pdf
Zawiera:
a. Zapis ojcom jezuitom na sumę 100 000 złp., pisany 1 lipca 1722 w Lublinie, k. 1-2.
b. Zapis ojcom jezuitom na sumę 100 000 złp., pisany 2 stycznia 1725 w Lublinie, k. 3-4.
c. Oryginał zapisu sumy 100 000 złp. od Firlejówny, k. 5-6.
d.…

822cz1.pdf
Zawiera:
1. Zapis Reginy Niepokoy z folwarku Guzikówka na rzecz kolegium krośnieńskiego, 1673, k. 1-4.
2. Zastaw majątkowy na 4000 fl. dla kolegium przemyskiego przez Konstantego z Tęczyna Ossolińskiego, 17 II 1690, k. 1-2.
3. Ciąg dalszy tej…

833.pdf
Zawiera:
1. Wymiana gruntów majątku Łowce między proboszczem w Łowcach Sebastianem Mościckim a kolegium jarosławskim, 5 I 1622 r. k. 1-2.
170
2. Akta dotyczące sporu kolegium jezuitów ze Samuelem Kossowskim w sprawie majątku Łowce, 5 VI 1684, 7…

829cz1.pdf
Zawiera:
1. Acta Collegii Samboriensis Soc. Iesu, de summa 150 fl., 9 III 1706 r., k. 1-2.
2. Josephus Niesiołowski Collegium Samboriense SJ quietat, 25 I 1748, k. 1-2.
3. Rekognicja Bractwa Bożego Ciała w sprawie wyzłocenia swego ołtarza w…

825cz1.pdf
Zawiera:
1. Zeznanie pogorzelców Zarszyna w sprawie niemożności spłacenia czynszów, 1660 r., k. 1.
2. Akta dotyczące dzierżawy i kupna od Kaspra Hanuszewicza majątku „Guzikówka”, 13 III 1663 r., k. 1-2.
3. Intromissio jezuitów do majątku…

824cz1.pdf
Zawiera:
1. Rektor Józef Glower w sprawie kamienicy „Siemianowiczowska”, 24 XII 1751, k. 1-2.
2. Zrzeczenie się Józefa Jankowskiego z sum na kamienicy na rzecz kolegium, 14 VIII 1752, k. 1-2.
3, 10, 24. Ks. Wojciech Bystrzonowski stwierdza…

832cz1.pdf
Obejmuje:
1. Sprawy i wyroki czynszowe dotyczące dóbr Przecieszyn Korycińskich i innych na rzecz kolegium krakowskiego, 1662-1721 (6 V 1662, 30 I 1664, 24 III 1671, 29 IV 1671, 21 V 1671, 22 X 1683, 3 XI 1683, 10 XI 1683, 23 VIII 1689, 29 II 1692,…

304.pdf
Tytuł całości: Acta quattuor Congregationum generalium, quae Polociae habitae sunt.
I. Acta Congregationis Generalis extraordinariae Vicarium Generalem post breve Clementis XIV, quo Societatem extra Imperium Rossiacum degentem extinxerat, Polociae…

1170-IX_cz1_1-70.pdf
Zawiera:
1. MM. Brzozdowscy intercisam sub vadio 500 marcarum Polonarum roborant, 28 IV 1588, k. 1-6.
2. Nobilis Petrus Dworzycki Nobilem Raphaelem Brzozdowski de inscriptione quodam quietat, 30 VI 1588. k. 7-8.
3. Nobilis Hieronymus Kempski G.…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2