Przeglądaj publikacje (ogółem 14)

1170-IX_cz1_1-70.pdf
Zawiera:
1. MM. Brzozdowscy intercisam sub vadio 500 marcarum Polonarum roborant, 28 IV 1588, k. 1-6.
2. Nobilis Petrus Dworzycki Nobilem Raphaelem Brzozdowski de inscriptione quodam quietat, 30 VI 1588. k. 7-8.
3. Nobilis Hieronymus Kempski G.…

824cz1.pdf
Zawiera:
1. Rektor Józef Glower w sprawie kamienicy „Siemianowiczowska”, 24 XII 1751, k. 1-2.
2. Zrzeczenie się Józefa Jankowskiego z sum na kamienicy na rzecz kolegium, 14 VIII 1752, k. 1-2.
3, 10, 24. Ks. Wojciech Bystrzonowski stwierdza…

833.pdf
Zawiera:
1. Wymiana gruntów majątku Łowce między proboszczem w Łowcach Sebastianem Mościckim a kolegium jarosławskim, 5 I 1622 r. k. 1-2.
170
2. Akta dotyczące sporu kolegium jezuitów ze Samuelem Kossowskim w sprawie majątku Łowce, 5 VI 1684, 7…

822cz1.pdf
Zawiera:
1. Zapis Reginy Niepokoy z folwarku Guzikówka na rzecz kolegium krośnieńskiego, 1673, k. 1-4.
2. Zastaw majątkowy na 4000 fl. dla kolegium przemyskiego przez Konstantego z Tęczyna Ossolińskiego, 17 II 1690, k. 1-2.
3. Ciąg dalszy tej…

525cz1.pdf
Brak k. tyt.
Rozmyślania prawdopodobnie dla zakonnic, może z zakonu dominikańskiego, w tekście są bowiem odniesienia do świętych tego zakonu. Tytuły kolorem czerwonym.
Prow.: Bibliotheca Patrum Soc. Jesu Leopoli (pieczątka z XIX w.).

147cz1.pdf
Tytuł: Listy Kazimierza Mazurkiewicza, ex jezuity, do Antoniny z Potockich Rzewuskiej.
90 listów pisanych w latach 1778-1795 ze Lwowa do Antoniny z Potockich Rzewuskiej, woiewodziny wołyńskiej, s. 1-366.
Nadto:
a. List B. Xaverego Reformata pisany…

1736.pdf
♦ Por. ATJ Kr. rkps 1016 I, nr 32: Dzięki pośrednictwu króla Zygmunta miasto zgodziło się 10 V 1631 roku odstąpić i darować jezuitom bagniste miejsce za murem i wieżami, oraz bagniste miejsce między starym wałem a murem.

1735.pdf
♦ Por. ATJKr. rkps 10161, nr 39: Zatwierdzenie królewskie. Odpis Seweryna Morawskiego z oryginału znajdującego się w Archiwum Fiskalnym we Lwowie.

1733.pdf
♦ Por. ATJKr. rkps 1016 I, nr 1: Fundatio Patrum Societatis Jesu per Rev. Joannem Demetrium Solikowski, archiepiscopum Leopoliensem, 15 III 1596. Kopia.

540.pdf
Tytuł: Zwierciadło ośmiodniowego nabożeństwa, to jest Rekollekcye na dni ośm. Dla większego w nich ćwiczeniu się zebrane. Przez X. Andrzeja Narolskiego SJ.
Prow.: Ex libris Domini Hankiewicz. Trzech Braci R. 10 Maji 1769, a Heredi, mp. - Sigillum…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2