Przeglądaj publikacje (ogółem 8)

1086cz1_1-150.pdf
Zawiera głównie rkpsy Michała Maćkowskiego i Michała Mycielskiego z XIX w.
Z jezuitów białoruskich są w cz. III kazania na niedziele i święta jezuickie Maurycego Połońskiego SJ oraz jego żywot św. Alfonsa Rodrigueza, zachowany w autografie (s.…

1076cz1.pdf
I. Józef Brown, XIX wiek
II. Alojzy Loeffler, Egzorty ascetyczne z Białorusi i z Galicji, s. 1-15.
III. Ignacy Skrocki, XIX w.
IV. Mikołaj Spiehalski, XIX w.
V. Wincenty Tywankiewicz, XIX w.
VI. Józef Zranicki, XIX w.
VII. Egzorty anonimowe…

873-I.pdf
Opr.: Półpłótno XIX w.
♦ Franciszek Lubowicki SJ, ur. 16 XI 1724 na Podlasiu, wstąpił do zakonu 15 VIII 1744 w Wilnie, święcenia przyjął w 1753 w Pińsku, zm. 22 XII 1801 w Połocku. Asystent wikariusza generalnego 1783-1801, rektor w Dyneburgu…

525cz1.pdf
Brak k. tyt.
Rozmyślania prawdopodobnie dla zakonnic, może z zakonu dominikańskiego, w tekście są bowiem odniesienia do świętych tego zakonu. Tytuły kolorem czerwonym.
Prow.: Bibliotheca Patrum Soc. Jesu Leopoli (pieczątka z XIX w.).

167.pdf
Zawiera:
a. Dwanaście uwag na cześć bł. Alphonsa Rodrigues Soc. Jesu, s. 1-81.
b. Dziesięć uwag na cześć św. Ojca Naszego Ignacego Loyoli Soc. Jesu, s. 82-163.
c. Dziesięć uwag na cześć św. Alojzego Gonzagi z oficjum i litanią, s. 164-238.
Prow.:…

481.pdf
Tytuł: Wyprawa na pustynię duchowną. Przed modlitwą nagotuj duszę twą, upomina Duch Święty, toć y przed Rozmyślaniem trzeba Duszę nagotować, która iest iakoby sekretną iakąś mową Boską do Du¬szy, więc żebyś się iako przynależy do tey pustyni…

53.pdf
Zawiera wykaz tematów rozmyślań na każdy dzień całego roku kościelnego.
Prow.: Z Biblioteki jezuitów w Wiedniu.
- Biblioteka Kolegium w Tarnopolu.

111.pdf
Rekolekcje jezuickie powstałe w okresie białoruskim. Stanowią drugą część rkpsu 104. „Tę książkę pożyczyłem od C. Butkiewicza, z obietnicą zwrócenia mu ją w krótkim czasie”. Prow.: Ex Biblioth. Stud. Theol. Prov. Galic. Soc. Jesu (pieczątka XIX…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2