Karol Żułkiewski SJ, Kazania niedzielne, XVIII-XIX w., rkps 1053, 4°, ss. 441, 256, pol.

Tytuł

Karol Żułkiewski SJ, Kazania niedzielne, XVIII-XIX w., rkps 1053, 4°, ss. 441, 256, pol.

Opis

Spis na początku tomu rkpsu.
Cz. 1: Kazania niedzielne, s. 1-441.
Cz. 2 ma tytuł: Nauki kościelne białoruskie. Część druga świętalna.
Kazania o Matce Najśw. i Świętych Pańskich, s. 1-256.
Na marginesie cz. 2 podane daty: Turek 1805.
Prow.: Własność Karola Żułkiewskiego.
♦ Karol Marcin Żułkiewski SJ, ur. 30 X 1740 w Sandomierskim, wstąpił do zakonu 18 X 1756 w Krakowie, święcenia przyjął 1767 w Krakowie, zm. 24 VIII 1829 w Starej Wsi.

Data

18-19 w.

Język

Typ

Format

PDF

Źródło

rkps 1053

Pliki

1053, cz. 1
1053, cz. 2
1053, cz. 3
1053, cz. 21053, cz. 4
1053, cz. 5
1053, cz. 6
1053, cz. 7

Kolekcja

Cytat

Żułkiewski, Karol, “Karol Żułkiewski SJ, Kazania niedzielne, XVIII-XIX w., rkps 1053, 4°, ss. 441, 256, pol.,” Jezuickie Archiwum Cyfrowe, Dostęp 15 lipca 2024, https://jac.ignatianum.edu.pl/items/show/393.