Przeglądaj publikacje (ogółem 15)

1086cz1_1-150.pdf
Zawiera głównie rkpsy Michała Maćkowskiego i Michała Mycielskiego z XIX w.
Z jezuitów białoruskich są w cz. III kazania na niedziele i święta jezuickie Maurycego Połońskiego SJ oraz jego żywot św. Alfonsa Rodrigueza, zachowany w autografie (s.…

1062 I-V, cz. 1
I. Wincenty Czarnyszewicz, Kazania na niedziele i święta, wygłoszone na Białorusi i w Galicji, s. 1-164.
II. Józef Franke, Kazania z połowy XIX w., Galicja.
III. Alojzy Loeffler, Egzorty ascetyczne z Białorusi i z Galicji, s. 1-56.
IV. Jan…

1053, cz. 1
Spis na początku tomu rkpsu.
Cz. 1: Kazania niedzielne, s. 1-441.
Cz. 2 ma tytuł: Nauki kościelne białoruskie. Część druga świętalna.
Kazania o Matce Najśw. i Świętych Pańskich, s. 1-256.
Na marginesie cz. 2 podane daty: Turek 1805.
Prow.:…

1049_cz1_1-100.pdf
Zbiór kazań z XIX w. Spis na początku rkpsu.
Sprzed 1820 r. wszyto jedynie:
IV. Egzorty Kazimierza Kojałowicza: a. Ofiaruj Bogu ofiarę chwały, a oddaj śluby twoje, 1809, s. 1-8; b. O modlitwie ustnej, 1815, s. 9-16; c. Omnia bene fecit, 1817, s.…

Etykiety: , ,

rkps 886-I_cz1_1-220.pdf
I. Kazania parafialne ks. Karola Żułkiewskiego SJ, 1800-1802, ss. 215, pol.
II. Kazania niedzielne i świąteczne ks. Karola Żułkiewskiego SJ, 1803-1804, ss. 272 (paginacja błędna), pol.
III. Concionum parochialium ks. Karola Żułkiewskiego SJ, 1804,…

906-I.pdf
Kazania wygłoszone w Orszy i Połocku. Liczne skreślenia i poprawki autorskie.
Prow.: Archiwum Kolegium w Połocku.

231cz1.pdf
Oprócz kazań na cały rok kościelny zawiera kazania na uroczystość św. Antoniego Padewskiego, św. Barbary, św. Filipa i Jakuba, św. Jana Apostoła, św. Katarzyny, św. Macieja, św. Marcina, św. Mateusza, św. Mikołaja, św. Szymona i Judy oraz św.…

1552cz1.pdf
Tytuł: Conciones parochiales. Annus secundus, ad quaestionem: Quid est Deus, et quid Jesus Christus. Pars prior. De nonnullis perfectionibus Divinis.
M.in.: In dedicatione ecclesiae et Festo S. Francisci Borgiae Soc. Jesu. Concio dicta Schottlandiae…

544cz1.pdf
Tytuł: Venerabilis Patris Gasparus Drużbicki e Societate lesu Poloni, Commentarii concionum apostolicarum in dominicas totius anni. Edidit Carolus Żułkievius E. S. [nazwisko przekreślone]. Pars vernalis.
Obejmuje:
a. Catalogus scriptorum R. P.…

258.pdf
Odrębne poszyty razem zszyte na temat struktury i treści kazań, nabożeństw, rekolekcji i misji.
Rkps anonimowy jakiegoś wychowawcy lub instruktora III probacji, z pochodzenia Francuza, pracującego na terenie Białorusi. Ma charakter podręcznika…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2