Materiały do dziejów Misji Towarzystwa Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, rkps 1027-XII, 2°, ss. 92, łac., niem. Materiały do dziejów kolegium w Witebsku, 1786-1818, rkps 1027-XIII, 2°, łac., pol. Materiały do dziejów misji w Tomsku, 1806-1889, rkps 1027-XIV, 2°, pol., franc.

Tytuł

Materiały do dziejów Misji Towarzystwa Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, rkps 1027-XII, 2°, ss. 92, łac., niem.
Materiały do dziejów kolegium w Witebsku, 1786-1818, rkps 1027-XIII, 2°, łac., pol.
Materiały do dziejów misji w Tomsku, 1806-1889, rkps 1027-XIV, 2°, pol., franc.

Opis

XII. Materiały do dziejów Misji Towarzystwa
Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, 2°, ss. 92,
łac., niem.
1. Plan misji saratowskich: Carte des Missions etablies dans la territoire de Saratof, rys. Jos. Jourdan, Polotsk 1805, k. 1 folio.
2. Diarium superioris Missionis Saratoviensis, 1803-1813, k. 1a-38.
3. Druk: Die Jesuiten an der Wolga. Artykuł z pisma „Klemens”, Odessa 1903, k. 39-84.
4. Druk: Aus dem Leben und Wirken der Dorfpharreistlichkeit der Semenowkaer Pfarrei, 1767-1910. „Deutsche Rundschau”, 1910, art. z gazety, k. 85-86.
5. Rkps artykułu włoskiego o misjach saratowskich, pocz. XIX w., k. 87-91.
6. Dokument kurii mohylowskiej dla misjonarzy jezuickich w misjach saratowskich i odesskich, 25 II 1820, k. 92.
XIII. Materiały do dziejów kolegium w Witebsku,
1786-1818, 2°, łac., pol.
1. Adnotationes ad historiam Collegii Vitebscensi SJ, 1817-1818, k. 1-23.
2. Annuae Collegii Vitebscensi, 1786-1796, k. 24-25.
3. Rezolucja konsulty generalskiej o obowiązkach kościoła witebskiego, 20 VI 1794, k. 26-28.
1027 XIV. Materiały do dziejów misji w Tomsku,
1806-1889, 2°, pol., franc.
1. O księżach katolickich w Syberii, kopie dokumentów przesłanych przez ks. Walerego Gromadzkiego z Tomska, rkps z końca XIX w., s. 1-27.
2. L’eglise de Tomsk, rkps przesłany przez ks. W. Gromadzkiego z Tomska, 1889, k. 28-31.
3. Wypisy z akt kościelnych i opowiadania o budowie kościoła w Tomsku, rkps przesłany przez ks. W. Gromadzkiego z Tomska, k. 32-33.
4. Dokument abpa unickiego Jana Krassowskiego dla misjonarzy syberyjskich, Połock 25 XII 1811, oryg., k. 34.
5. Trzy listy Tadeusza Maszewskiego SJ do asystenta zakonu Antoniego Lustyga w Połocku, Moskwa, 18 I 1812; Tobolsk, 7 III 1812; Irkuck, 10 IV 1812, k. 35-39.
Pliki 1027 XII-XIV oprawione razem.
Prow.: Zbiory jezuitów w Połocku. - Walery Gromadzki. - Archivum Prov. Galicianae S. J. (pieczątka z XIX w.).

Data

1786-1818
1805-1820
1806-1889

Typ

Format

PDF

Źródło

rkps 1027 XII-XIV

Pliki

1027_XII-XIVcz1.pdf
1027_XII-XIVcz2.pdf
1027_XII-XIVcz3.pdf
1027_XII-XIVcz4.pdf
1027_XII-XIVcz5.pdf
1027_XII-XIVcz6.pdf
1027 XII-XIV cz. 7

Kolekcja

Cytat

“Materiały do dziejów Misji Towarzystwa Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, rkps 1027-XII, 2°, ss. 92, łac., niem. Materiały do dziejów kolegium w Witebsku, 1786-1818, rkps 1027-XIII, 2°, łac., pol. Materiały do dziejów misji w Tomsku, 1806-1889, rkps 1027-XIV, 2°, pol., franc.,” Jezuickie Archiwum Cyfrowe, Dostęp 15 lipca 2024, https://jac.ignatianum.edu.pl/items/show/392.