Przeglądaj publikacje (ogółem 26)

1027_XII-XIVcz1.pdf
XII. Materiały do dziejów Misji Towarzystwa
Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, 2°, ss. 92,
łac., niem.
1. Plan misji saratowskich: Carte des Missions etablies dans la territoire de Saratof, rys. Jos. Jourdan, Polotsk 1805, k. 1 folio.
2. Diarium…

1024cz1.pdf
Dokładny spis dokumentów na początku rkpsu.
Dokumenty i korespondencja z okresu kasaty zakonu w trzech zaborach. Oryginały i kopie z przełomu XVIII i XIX wieku, głównie z Archiwum Watykańskiego i jezuitów połockich.
Zawiera m.in.:
1. Listy…

1023-I-III_cz1_1-75.pdf
I. Materiały do wydalenia jezuitów z Rosji i osiedlenie się w Galicji, 1820, 2°, ss. 219, łac., pol., franc., ros.
Spis dokumentów na początku rkpsu. Zawiera:
1. Histoire de la Province de Gallicie. Introduction, po 1820, franc., s. 1-25.
2.…

926cz1.pdf
Tytuł: Praelectiones theologicae de sacramentis poenitentiae, extremae unctionis, ordinis et matrimonii, editae ad usum scholae Polocensis Societatis Iesu, Anno 1802.
Prow.: Inscriptus Catalogo Bibliothecae Collegii Neo-Sandecensis Soc. Jesu (XIX…

809cz1.pdf
Tytuł: Praelectiones ex iure naturali habita in Academia Polocensi SJ, 1817-1819.
Luźne arkusze zszyte razem. Autorem wykładów był Jozafat Zaleski w latach 1817-1819 profesor „Juris prudentiae.
Prow.: „Usunięte z Bibl. Fil., Kraków, 4 X 1935, Sylw.…

906-I.pdf
Kazania wygłoszone w Orszy i Połocku. Liczne skreślenia i poprawki autorskie.
Prow.: Archiwum Kolegium w Połocku.

843cz1.pdf
Tytuł: Ordinationes et epistolae generalium Societatis Jesu.
Zawiera ordinacje przełożonych generalnych dla całego zakonu. Podajemy wyłącznie pisma sprzed 1820 r.:
1. Stanislaus Czerniewicz ad P. Provincialem et Socios, Polociae, 8 V 1784, s. 1-3.…

1025cz1.pdf
Spis dokumentów na początku rkpsu.
Rkps zawiera:
1. Acta Congregationis Generalis XXI, 1785, k. 1-5.
2. Acta Congregationis Generalis XXIII, 1802, k. 6-10.
3. Acta Congregationis Generalis XXIV, 1805, k. 11-20.
4. Druk: Manifest cara Aleksandra…

997cz1.pdf
Tytuł: Histoire de la Compagnie de Jesus conservèe dans la Russie Blanche et propagee par le R. P. Jean Rozaven de la même Compagnie.
Prow.: Archiwum w Połocku. - Archivum Prov. Galicianae S. J. (pieczątka z XIX w.).
Opr.: Półskórek XIX w.
Por.…

960.pdf
Zawierają:
a. De aqua, k. 1-11.
b. De aere, k. 12-26.
c. De sono, k. 30-45.
d. De lumine, k. 46-82.
193
Prawdopodobnie wykłady połockie, w ramach Wydziału Filozoficznego, bo pismo jednolite i autorskie, a cytowani są autorzy do końca XVIII…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2