Przeglądaj publikacje (ogółem 10)

1401-IV_cz_1_1-100.pdf
Zbiór materiałów do dziejów kościoła św. Barbary, głównie Kongregacji Kupieckiej. Do okresu sprzed 1820 r. są następujące starsze materiały Kongregacji Kupieckiej:
1. Translatio Congregationis Mercatorum cum suis Confraternitatibus ad Ecclesiam S.…

1414cz1_1-100.pdf
Kopie listów: Jan Król Sobieski, Van Meurs TJ, św. Piotr Kanizy, Antoni Possevino TJ, św. Robert Bellarmin, biskup H. Rozdrażewski, Maurycy Vota TJ, Jan Paweł Oliva, XIX-XX w. - M.in z Arch z Exaten, Watykanu etc.
Kopie dotyczą głównie osób:
a.…

1027_V-XIcz1.pdf
V. Materiały do dziejów misji w Mozdoku, 1814-1827, 2°, nr 1-16, łac., pol.
1. Dokument bpa Kaspra Cieciszowskiego dla J. Woyszwiłły SJ, 12 X 1827, k. 1.
2. Podziękowanie generała majora Delpacco dla katolickiego duchowieństwa za pomoc niesioną…

527cz1.pdf
Historia kolegium jezuickiego w Ostrogu na Wołyniu. Oprócz kroniki kolegium ostrogskiego zawiera również teksty:
1. Missio Turovica hoc anno [1631] instituta, s. 19-23.
2. Narratio tumultus Ostrogiensis 1636, 28 aprilis, s. 36-44.
3. Mors…

845-Icz1pdf.
1. Historia fundationis Collegii Polocensis, qua prima ipsius origo fundandique causae, progressiones et superatarum hactenus magni momenti difficultatum ratio continetur cum aliis, quae observatu non indignae poterant aestimari, Anno 1611 in Julio,…

342.pdf
Tytuł: Histoire de la Compagnie de Jésus conservée dans la Russie Blanche et propagée par le R. P. Jean Rozaven de la même Compagnie.
Prow.: Archiwum w Połocku.
Opr.: Półskórek XIX w.
♦ Ludwik Jan de Leissegues Rozaven SJ, ur. 9 III 1772 w Quimper…

375cz1.pdf
Kompilacja historyczna dziejów jezuitów na Białorusi na podstawie rękopisów Nikodema Muśnickiego i Ignacego Brzozowskiego. I. Historia Societatis Jesu Rossiacae conservatae in Alba Russia et propagatae, auctore R. P. Nicodemo Muśnicki, s.…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2