Przeglądaj publikacje (ogółem 26)

1062 I-V, cz. 1
I. Wincenty Czarnyszewicz, Kazania na niedziele i święta, wygłoszone na Białorusi i w Galicji, s. 1-164.
II. Józef Franke, Kazania z połowy XIX w., Galicja.
III. Alojzy Loeffler, Egzorty ascetyczne z Białorusi i z Galicji, s. 1-56.
IV. Jan…

1027_XII-XIVcz1.pdf
XII. Materiały do dziejów Misji Towarzystwa
Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, 2°, ss. 92,
łac., niem.
1. Plan misji saratowskich: Carte des Missions etablies dans la territoire de Saratof, rys. Jos. Jourdan, Polotsk 1805, k. 1 folio.
2. Diarium…

1027_V-XIcz1.pdf
V. Materiały do dziejów misji w Mozdoku, 1814-1827, 2°, nr 1-16, łac., pol.
1. Dokument bpa Kaspra Cieciszowskiego dla J. Woyszwiłły SJ, 12 X 1827, k. 1.
2. Podziękowanie generała majora Delpacco dla katolickiego duchowieństwa za pomoc niesioną…

1027_I-IVcz1.pdf
I. Materiały do dziejów jezuickiej misji w Astrachaniu, XIX w., 2°, k. 1-13, łac., pol.
1. Kopia pisma J. X. Pawła Dewrysciana do J. W. Metropolity Gaspera Cieciszowskiego, dnia 6 Julii 1827 roku, Nr 33 z Astrachanu, latine, k. 1.
2. Copia responsi…

1024cz1.pdf
Dokładny spis dokumentów na początku rkpsu.
Dokumenty i korespondencja z okresu kasaty zakonu w trzech zaborach. Oryginały i kopie z przełomu XVIII i XIX wieku, głównie z Archiwum Watykańskiego i jezuitów połockich.
Zawiera m.in.:
1. Listy…

1023-I-III_cz1_1-75.pdf
I. Materiały do wydalenia jezuitów z Rosji i osiedlenie się w Galicji, 1820, 2°, ss. 219, łac., pol., franc., ros.
Spis dokumentów na początku rkpsu. Zawiera:
1. Histoire de la Province de Gallicie. Introduction, po 1820, franc., s. 1-25.
2.…

926cz1.pdf
Tytuł: Praelectiones theologicae de sacramentis poenitentiae, extremae unctionis, ordinis et matrimonii, editae ad usum scholae Polocensis Societatis Iesu, Anno 1802.
Prow.: Inscriptus Catalogo Bibliothecae Collegii Neo-Sandecensis Soc. Jesu (XIX…

953cz1_1-100.pdf
Tytuł: Orationes academicae scholasticorum Societatis Iesu.
M.in. mowy na rozpoczącie i zakończenie roku szkolnego. Dla niektórych trudno rozstrzygnąć datę powstania. Spis mów na początku rkpsu.
Ze starszych warte wspomnienia:
a. Oratio. Virtus…

809cz1.pdf
Tytuł: Praelectiones ex iure naturali habita in Academia Polocensi SJ, 1817-1819.
Luźne arkusze zszyte razem. Autorem wykładów był Jozafat Zaleski w latach 1817-1819 profesor „Juris prudentiae.
Prow.: „Usunięte z Bibl. Fil., Kraków, 4 X 1935, Sylw.…

908_B.pdf
Zawiera m.in.:
1. Józef Korycki, Podziękowanie J. K. Mości Stanisławowi Augustowi, królowi polskiemu, za przysłany złoty medal, k. 1-5.
2. Bonifacy Kisielewicz, Pieśń pasterska, k. 11r-11v; Sielanka: Rocznica Thyrsis i Morson, k. 12r-13v;…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2