Przeglądaj publikacje (ogółem 4)

1027_XII-XIVcz1.pdf
XII. Materiały do dziejów Misji Towarzystwa
Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, 2°, ss. 92,
łac., niem.
1. Plan misji saratowskich: Carte des Missions etablies dans la territoire de Saratof, rys. Jos. Jourdan, Polotsk 1805, k. 1 folio.
2. Diarium…

1027_V-XIcz1.pdf
V. Materiały do dziejów misji w Mozdoku, 1814-1827, 2°, nr 1-16, łac., pol.
1. Dokument bpa Kaspra Cieciszowskiego dla J. Woyszwiłły SJ, 12 X 1827, k. 1.
2. Podziękowanie generała majora Delpacco dla katolickiego duchowieństwa za pomoc niesioną…

921cz1.pdf
Tytuł: Historia missionis Moldaviae Societatis Iesu a R. P. Francisco Tomanowicz, et R. P. Martino Kiernożycki, et R. P. Joanne Ręgarski, et R. P. Francisco Parzechowski descripta.
Zawiera:
1. Historia misji do roku 1733. Opisał Jan Ręgarski według…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2