Przeglądaj publikacje (ogółem 4)

1027_XII-XIVcz1.pdf
XII. Materiały do dziejów Misji Towarzystwa
Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, 2°, ss. 92,
łac., niem.
1. Plan misji saratowskich: Carte des Missions etablies dans la territoire de Saratof, rys. Jos. Jourdan, Polotsk 1805, k. 1 folio.
2. Diarium…

999cz1.pdf
Tytuł: Encyclicae et epistolae Praepositorum Generalium Soc. Iesu in Alba Russia.
Spis na początku tomu. Obejmuje:
1. Autographum epistolae P. Stanislai Czerniewicz ad Patres et Fratres, 1777, k. 1-3.
♦ Druk.: „Nasze Wiadomości” t. 1, 1904-1906,…

210cz1.pdf
Korespondencja T. Brzozowskiego, generała zakonu, i jego sekretarza Józefa Koryckiego, do superiorów zakonnych. Główny blok listów był pisany z Petersburga w l. 1809-1815, pozostałe listy zostały tu dołączone przygodnie. Zawierają omówienie…

845-II.pdf
Tytuł: Historiae Collegii Polocensis Societattis Jesu, tomus alter, ab Anno MDCCLXXXVI usque ad Annum MDCCCXVII. List Wacława Lasockiego do Tomasza Walla, Nałęczów, 21 VI 1914, w sprawie losów rysunków kolegium połockiego, dwie karty wklejone na…
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2