Przeglądaj publikacje (ogółem 7)

1027_XII-XIVcz1.pdf
XII. Materiały do dziejów Misji Towarzystwa
Jezusowego w Saratowie, 1805-1820, 2°, ss. 92,
łac., niem.
1. Plan misji saratowskich: Carte des Missions etablies dans la territoire de Saratof, rys. Jos. Jourdan, Polotsk 1805, k. 1 folio.
2. Diarium…

1027_I-IVcz1.pdf
I. Materiały do dziejów jezuickiej misji w Astrachaniu, XIX w., 2°, k. 1-13, łac., pol.
1. Kopia pisma J. X. Pawła Dewrysciana do J. W. Metropolity Gaspera Cieciszowskiego, dnia 6 Julii 1827 roku, Nr 33 z Astrachanu, latine, k. 1.
2. Copia responsi…

818.pdf
Sprawy majątkowe. Akta do sporu księżnej Elżbiety Puzyniny z sufraganem inflanckim Dowgiałłą Zawiszą (1753-1755), oraz zapis majątku Łuczaju jezuitom.
Podajemy tylko ważniejsze dokumenty:
1. Nota o Łuczaju, s. 1 (oraz luźna wkładka).
2. Extrakt…

258.pdf
Odrębne poszyty razem zszyte na temat struktury i treści kazań, nabożeństw, rekolekcji i misji.
Rkps anonimowy jakiegoś wychowawcy lub instruktora III probacji, z pochodzenia Francuza, pracującego na terenie Białorusi. Ma charakter podręcznika…

143.pdf
Tytuł: Nauki duchowne dla żołnierzy y innego ludu zgromadzo­nego przy missiach, które zwykli czynić Xięża Towarzystwa Jezuso­wego, zebrane ku większej chwale Boskiej przez iednego Sługę Boże­go z tego zakonu, missyonarza gorliwego, którego imię…

86.pdf
Dokładny przewodnik dla prowadzenia przez jezuitów misji wiej-skich, s. 1-229. Zawiera też stare pieśni misyjne, s. 233-278.♦ Por. także rkps 76, 143.
Formaty wyjściowe

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2